Przewozy międzynarodowe a logistyka – mariaż, na którym skonstruowany jest transport

W ostatnich latach dużo mówi się o drogowym transporcie międzynarodowym. Branża ta stała się dość popularna nie tylko ze względu na dużą ilość np. kanałów informacyjnych, ale też ze względu na rosnące zapotrzebowanie na dobrą i rzetelną kadrę. W ślad za tym rozrostem branży przewozów międzynarodowych, zwiększa się również rola logistyki.

Wewnątrz firmy czy poza nią?

Przewozy międzynarodowe nie mogłyby funkcjonować bez logistyki. Niemniej trzeba przyznać, że – w zależności od przyjętego modelu działania firmy – może ona być osobnym działem w przedsiębiorstwie lub też… organizacyjnie funkcjonować poza nim. Pierwsze rozwiązanie jest korzystne ze względu na kierowców, którzy dzięki temu lepiej komunikują się z centrum logistycznym.

A co, jeśli logistyka funkcjonuje niejako poza firmą? Takie rozwiązanie sprawdza się głównie w przypadku osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki temu można zredukować koszty jej prowadzenia do minimum, co wynika przede wszystkim z usługi wynajęcia zewnętrznego biura logistycznego.

Dlaczego logistyka jest taka ważna?

Firmy oferujące przewozy międzynarodowe, nie mogą obyć się bez profesjonalnie działającej logistyki. Po pierwsze, pozwala ona tak zoptymalizować koszty przejazdu, by były one jak najmniejsze. Po drugie dostosowuje formę zleceń, do potrzeb wybranego kierowcy. Wreszcie po trzecie – tylko ona potrafi sprawnie zarządzać pracą firmy transportowej.

Poza tym trzeba pamiętać, że to od logistyki (w głównej mierze) zależy sprawny przewóz towarów na określonym dystansie. Jest to zatem człon firmy (lub osobna firma zewnętrzna), którego celem jest nie tylko „pójście na rękę” kierowcy, ale też dostarczenie towaru do odbiorcy możliwie najwcześniej, jak tylko się da.

Opłacalność też jest ważna

Logistyka przewozów międzynarodowych, to bardzo ważny pion, którego zadaniem jest też maksymalny wzrost przychodów z prowadzonej przez firmę działalności. Wzrost ten odbywa się w sposób ilościowy, poprzez wzrost liczby zleceń, jak i jakościowy, poprzez wybór zleceń lepiej płatnych.

Podsumowując, trudno wyobrazić sobie nowoczesną firmę oferującą przewozy międzynarodowe, bez sprawnie funkcjonującej logistyki. Tylko w ten sposób można stworzyć markę, która skutecznie będzie sobie radzić na rynku usług transportowych. Zwłaszcza, że konkurencja na tym polu wciąż wzrasta i to mimo dającej się wszystkim we znaki pandemii koronawirusa.