Efektywny transport

W transporcie oraz przechowywaniu towarów najważniejsze jest ekonomiczne podejście do prowadzonej działalności. Paleta euro powstała, by jak najkorzystniej zagospodarować dostępną przestrzeń, zmniejszyć koszty oraz czas, który trzeba poświęcić na załadunek palety. Co trzeba wiedzieć o wymiarach palety euro?

Po co jest europaleta?

Wymiary europalety są standardowe dla wszystkich państw Europy. Jej celem jest utworzenie standardów, które mają za zadanie ułatwienie transportu oraz magazynowania. Jednakowe wymiary palety euro pozwalają na maksymalne wykorzystanie magazynów.

Standaryzacja prowadzi do optymalnego wykorzystania powierzchni składowania. Regały magazynowe, które wykorzystywane są do przechowywania palet w większości powstają w rozmiarze, który umożliwia przechowywanie palety euro wymiary standardowe.

Wymiary palety euro

Paleta euro wymiary są znormalizowane. Muszą wynosić 1200 x 800 mm. Wymiary te zostały dostosowane do wymiarów pojemników skrzyniowych, które wykorzystuje się w transporcie oraz przechowywaniu.

Wymiary europalety nie mogą odbiegać od ogólnie przyjętej normy, która została ostatecznie ustalona w 1991 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Palet. Dlaczego znormalizowane palety mają tak duże znaczenie?

Wymiary europalety są dostosowane do wymiarów wózków widłowych, które używane są do załadunku i rozładunku palet. Jednocześnie warto wiedzieć, że zostały one dostosowane do powierzchni załadunkowej samochodów ciężarowych i kontenerów morskich.

Samochód ciężarowy pomieści 33 palety euro. Kontener morski ma mniejszą ładowność i zmieści wyłącznie 4 – 5 palet. Wszystkie te działania zostały podjęte z myślą o maksymalnym wykorzystaniu dostępnej przestrzeni. Transportowanie oraz przechowywanie palet, których rozmiary byłyby bardzo zróżnicowane wiązałoby się z problemami załadunkowymi oraz rozładunkowymi.

Również przechowywanie palet o różnych rozmiarach generowałoby niepotrzebną stratę przestrzeni. Dodatkową trudnością byłoby układanie różnych rozmiarów palet tak, by współgrały ze sobą.

Paleta euro wymiary są dostosowane do potrzeb transportowych i magazynowych. Ujednolicenie normy pozwoliło na efektywny transport na terenie całej Europy, który pozwala na ograniczenie kosztów oraz czasu transportu.